Forskning

FPKS har iværksat og planlægger en række initiativer til at kortlægge, støtte og fremme forskning i kvalitet og sikkerhed.

Vi har samlet en oversigt over en række igangværende og nyligt afsluttede ph.d.-projekter inden for sikkerhed og kvalitet – se menupunktet til venstre.

Med støtte fra Trygfonden har Forskningsnetværket initieret og ledet en kortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer samt en interviewundersøgelse blandt centrale forskere og interessenter om muligheder og udfordringer for at styrke forskningen inden for kvalitet og sikkerhed i sundhedssektoren. Denne aktivitet er blevet udført i samarbejde med KORA og rapporterne kan findes under menupunkterne i venstre kolonne.

Forskningsnetværkets øvrige initiativer omfatter seminarer og konferencer, senest om Utilsigtede Hændelser og Rapportering. Februar 2014 - se kalenderen, samt konference om Performance Indicators in Healthcare. September 2013 - se arrangementer.

http://www.fpks.dk/forskning
19 SEPTEMBER 2019