Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet

Forskningsnetværk for patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet

Netværket er etableret for at fremme dialogen mellem forskning og praksis samt stimulere og facilitere forskning inden for patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsnet.
Læs mere
http://www.fpks.dk/
9 DECEMBER 2018