Kortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

FPKS har i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut/KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Forskning og Analyse kortlagt nationale forsknings- og udviklingsmiljøer inden for kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Kortlægningen er blevet finansieret via en bevilling fra Trygfonden. Resultatet af kortlægningen er udarbejdet i form af en rapport og er tilgængelig her.

En søgbar database over de kortlagte forsknings- og udviklingsmiljøer og deres nyligt afsluttede, igangværende eller planlagte projekter findes her 

Der er gode muligheder for at styrke forskningen i kvalitetsudvikling og patientsikkerhed ved en højere grad af koordinering og synergi mellem de mange mindre forsknings- og udviklingsmiljøer, der arbejder på området. Det viser denne kortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer på kvalitets- og patientsikkerhedsområdet.
 
Kortlægningen har identificeret 74 nationale forsknings- og udviklingsmiljøer, og den viser, at der er en stor tematisk mangfoldighed i miljøernes projekter, men gør det samtidigt klart, at forskningen på området er spredt og fragmenteret.
 
Baggrunden for kortlægningen er, at den systematiske forskning i kvalitet og patientsikkerhed er begrænset, og at der i tiltagende grad mangler dokumentation for resultaterne af kvalitetsindsatserne. Kortlægningen kan bidrage til etableringen af kvalitetsudvikling og patientsikkerhed som et mere samlet forskningsfelt og danne grundlag for øget samarbejde, netværksdannelse og videndeling mellem eksisterende og kommende miljøer.                                                     
Henvendelser vedrørende rapporten kan rettes til Forskningsnetværkets bestyrelse: bestyrelsen@fpks.dk

http://www.fpks.dk/forskning/kortlaegning
1 JUNI 2020