Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet (FPKS)

 

Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet er oprettet 2010 med henblik på samarbejde mellem forsknings- og udviklingsmiljøer, der fokuserer på patientsikkerhed og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet. Netværket er etableret for at fremme dialogen mellem forskning og praksis samt stimulere og facilitere forskning inden for patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet.

Forskningsnetværket arbejder for at fremme udvikling af viden om og afprøvning af metoder til at forbedre patientsikkerheden og kvalitet.

Forskningsnetværket arbejder med tværfaglig udveksling af erfaringer og resultater, bl.a. ved forskningskonferencer og workshops, kompetenceopbygning gennem seminarer, universitets-baserede kurser og dialogmøder samt samarbejde mellem de deltagende forskningsmiljøer om konkrete projekter.

FPKS har i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut/KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Forskning og Analyse kortlagt nationale forsknings- og udviklingsmiljøer inden for kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Resultatet af kortlægningen er tilgængelig her.

 

https://www.fpks.dk/om-fpks
19 OKTOBER 2021