Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet

Forskningsnetværk for patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet

Forskningsnetværkets aktiviteter er overført til Forskningsudvalg for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet under Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsektoren (DSKS). Se mere om Forskningsudvalget og beslutning om overgang.

https://www.fpks.dk/
31 JANUAR 2023