Forskningsstrategi

En arbejdsgruppe nedsat af Forskningsnetværket, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udarbejdet et notat om forskningsstrategi: Strategisk platform for Forskning i Kvalitet & Patientsikkerhed.

Det første udkast blev præsenteret og diskuteret på workshop om forskningsstrategien den 9. marts 2011, Hotel Nyborg Strand. Program og indlæg på workshoppen, herunder forelæsning ved René Amalberti kan ses her. Efterfølgende er udkastet diskuteret på årsmøder i Forskningsnetværket og Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, ligesom der er indhentet kommentarer fra netværkets og selskabernes bestyrelser og medlemmer. 

I forbindelse med udarbejdelse af strategien har bestyrelsen for FPKS indhentet kommentarer fra netværkets medlemmer og har på baggrund af forskningsstrategien samt Kortlægning af Forskningsbehov udarbejdet en Handlingsplan for 2013-14

Handlingsplanen indeholder fire indsatsområder:

Indsatsområde 1: Den strategiske platform bringes i spil i de kommende 5 år.

FPKS vil i forbindelse med temamøder og workshops tilstræbe at opsamle de forskningsmæssige udfordringer til brug for drøftelse af den strategiske platform ved Patientsikkerhedskonferencen i 2014.  

 

Indsatsområde 2: Forskningsmiljøer dedikeret til forskning i kvalitet og patientsikkerhed synliggøres, og dannelse af forskningsmiljøer og samarbejde understøttes

FPKS fortsætter arbejdet med at kvalificere kortlægning af forskningsmiljøer med hjælp fra medlemmerne samt via FPKS hjemmeside. Der er påbegyndt en kortlægning af ph.d. studerende, både med henblik på et arrangement for disse og med henblik på synliggørelse af forskningen. Der vil endvidere blive påbegyndt arbejde med at synliggøre

 

Indsatsområde 3: Forståelse og kompetencer relateret til omkostningseffektive indsatser til forbedring af kvaliteten og patientsikkerheden.

Forskningsnetværket vil tage initiativ til omtale og linke til relevante materialer om udvikling og evaluering af komplekse interventioner i forbindelse med arrangement planlagt i 2014 om komplekse interventioner. En konference om ”Rapportering af utilsigtede hændelser” vil blive afholdt den 4. februar 2014 (se kalender).

 

Indsatsområde 4: Forskningsmidler dedikeret til forskning i kvalitet og
patientsikkerhed.

FPKS vil ved kontakt til myndigheder, fonde, samarbejdspartnere og via arrangementer
og indsatser arbejde for at fremme prioritering af forskningsmidler dedikeret til
forskning i kvalitet og patientsikkerhed.
http://www.fpks.dk/strategi
19 SEPTEMBER 2019