Usikkerhed i medicin: Hvordan forholder vi os til usikkerhed ved diagnose og terapi?

Oplægsholdere:

Jesper Bo Nielsen (professor, SDU)

Nils-Eric Sahlin (professor, Lunds Universitet)

Pål Gulbrandsen (professor, Universitetet i Oslo og SDU)

Form: Oplæg med dialog og pauser

Sted: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, København

https://goo.gl/maps/krNFV4V8WNS2

Tid: 2. Februar, kl. 16:00-19:00

Forplejning: Kaffe, kage, sandwich

Abstract: Der er altid usikkerhed i medicinen. Sygdom skaber usikkerhed i patientens liv. Effekter, bivirkninger og risici ved diagnostik og behandling kan være usikre. Evidensen for en intervention kan være begrænset eller modstridende eller dækker måske kun delvist patientens situation.  Dette rejser mange problemer ikke bare i risikoanalyse i snæver forstand, men i vurderingen af hvad man ved og ikke ved. Men samtidigt er sundhedspersonale tit fristet og nogle gange nødsaget til at formidle et perspektiv af tryghed og håb omkring diagnostik og behandling.

Med øget vægt på fælles beslutningstagen /shared decision making, patientinddragelse, og endog samskabelse af sundhedsservice bliver også kommunikationen om usikkerhed helt afgørende.

Derfor arrangerer Forskningsnetværket dette seminar.  Hver af de tre oplægsholdere har forsket i analyse og formidling af usikkerhed i medicin og vil fremlægge resultater og perspektiver, som inviterer deltagere til at eksplorere og diskutere, hvordan vi forholder os til usikkerhed i diagnostik og behandling og hvordan denne usikkerhed analyseres, formidles og drøftes.

Program og link til tilmelding vil blive annonceret her primo januar og vil i øvrigt blive tilsendt medlemmer af FPKS

Husk at sætte dato og tid ind i din kalender allerede nu hvis du ønsker at deltage


Tidspunkt

tor 02 feb 17
16:00 - 19:00

Arrangør

Hvor

Kræftens Bekæmpelse

Strandboulevarden 49
2100 København Ø


https://www.fpks.dk/kalender/2017/02/usikkerhed?id=cab970e1-b4ab-4fe1-ba57-f05c5a79cc90
16 JULI 2020