Seminar om Ulighed i Sundhedsvæsenet

Formålet med seminaret er at sætte fokus på centrale udfordringer i forhold til at reducere socioøkonomisk og geografisk ulighed – med et forskningsmæssigt afsæt, og relateret til de ledelsesmæssige og styringsmæssige udfordringer. Hvilke ”knapper” kan man skrue på for at reducere uønsket variation? At måle og dokumentere at det er der, reducerer ikke variationen, hvis man ikke har en fornemmelse af de underliggende strukturer. Hvilke data kan anvendes som styringsmidlet til at kortlægge og monitorere variation – og potentiel ændring af variation over tid?

Resultatet af seminaret vil blive sammenskrevet og lagt på FPKS’s hjemmeside og anvendt til videre opfølgning fra netværket.

Ved seminaret præsenteres cases, som er udgangspunktet for drøftelse af centrale – mere generelle udfordringer. Følgende problematikker vil være omdrejningspunktet for mødet:

  1. Den forskningsmæssige platform for at reducere og monitorere ulighed i sundhedsvæsenet: Hvor er der informationer og styringsredskaber, som kan anvendes ledelsesmæssigt for at reducere systematisk ulighed?
  2. De kliniske databaser – Muligheder og barrierer?
  3. Variation i performance

Program (download)

13:00 Velkomst og rammesætning af dagens program ved Søren Paaske Johnsen

13:15 – 14:15 Præsentation af cases og spørgsmål og kommentarer til disse

Case 1: Hjerterehabilitering – social ulighed. Udfordringer – og muligheder v. professor Mogens Lytken Larsen (15 min)

Case 2: Hofteoperationer - geografisk variation ved ph.d. studerende Pia Kjær Kristensen (15 min)

14:15 – 14:30 Pause / forfriskninger

 

14:30 – 15:30 Debat

 

15:30 – 16:00 Opsamling og perspektivering (både forskningsmæssigt og ledelsesmæssigt/ styringsmæssigt) ved cheflæge Paul Bartels

 

Tilmelding: http://doodle.com/poll/9x626xq6vazsb6me

Tidspunkt

fre 10 jun 16
13:00 - 16:00

Hvor

Center for Kvalitet 

Middelfart


https://www.fpks.dk/kalender/2016/06/seminar-om-ulighed-i-sundhedsvaesenet?id=34bf5c7c-ce3f-447d-97eb-34ce386c8596
4 JUNI 2020