Aktuelt

4. marts 2016:

På vegne af bestyrelsen for FPKS har Kim Lyngby Mikkelsen og Carsten Engel deltaget i en arbejdsgruppe under bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som skulle komme med anbefalinger om en optimering af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser. På grundlag af dette arbejde har Dansk Selskab for Patientsikkerhed nu udsendt arbejdsgruppens rapport (pdf).

4. december 2015:

Måling af patientsikkerhed - Nybrud eller gang på stedet?
Der er en deprimerende gentagelse i strømmen af hændelsesberetninger, der kalder på en dybere forståelse af, hvorfor og hvad der påvirker.

Debatindlæg af Carsten Engel og Birgit Viskum i Dagens Medicin.

 

November 2015:

Dansk Selskab for Patientsikkerhed besluttede i november 2015, at en arbejdsgruppe skulle komme med anbefalinger til bestyrelsen om en fremtidig optimering af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser. To repræsentanter for FPKS, Kim Lyngby Mikkelsen og Carsten Engel, blev inviteret til at deltage i  arbejdsgruppen. Gruppens drøftelser og anbefalinger vil blive sammenfattet i en rapport, som vil blive offentliggjort i begyndelsen af 2016.

30. januar 2015:
Måling af patientsikkerhed - Nybrud eller gang på stedet?
Kronik af Birgit Viskum & Henriette Lipczak fra www.ugeskrift.dk (Ugeskrift for læger)
Læs pdf her

 

https://www.fpks.dk/aktuelt
16 JULI 2020