Workshop om forskningsstrategi 2011

I marts 2011 inviterede bestyrelsen for FPKS medlemmer til en workshop med det formål at kvalificere forskningsstrategien - for at sikre at strategien afspejler de holdninger, ønsker og idéer til forskningsindsatsen. Strategien for forskning i patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet skal danne udgangspunkt for netværkets kommende aktiviteter og for arbejdet i FPKS.   

Programmet for workshoppen er som følger: 

13:00

Velkomst
FPKS formand, professor Henning Boje Andersen

13:10

Introduktion til dagen
FPKS bestyrelsesmedlem, overlæge Birgit Viskum

13:20 Research in quality and patient safety: Key issues, key challenges
Professor René Amalberti, Senior Advisor Patient Safety, Haute Autorité de Santé, Frankrig
14:05 Pause
14:30 Gruppearbejde
15:30

Præsentation og diskussion af strategien, incl. kommentarer fra salen

Professor Kjeld Møller Petersen, FPKS

Cheflæge Paul Bartels, Region Midtjylland

Direktør Morten Freil, Danske Patienter

16:20 Afrunding
16:30 Tak for i dag!
Artikler af professor René Amalberti:

2005 Ann Intern Med Amalberti fivebarriersultrasafe HC

2006 QSHC Amalberti Violations and migrations

2008 Human Factors fishing resilience

2009 BMJ breaking the mould in patient safety

2009 QSHC viewingFrenchPerspective

2011 Health Affairs measuring safety submitted

2011 QSHC promises innovation

2011 QSHC Tempos resubmitted http://www.fpks.dk/Arrangementer/Workshop-om-forskningsstrategi-2011
29 MARTS 2020