Global trigger

Den 31. januar 2013 afholdt FPKS i samarbejde med Center for Kvalitet i Middelfart et temamøde om Global Trigger Tool (GTT). Formålet er at drøfte anvendelsen af GTT – både de mere praktiske erfaringer og anvendelsen i forhold til værktøjets validitet.

Forskningsnetværket har forud for temamødet holdt en national GTT-workshop i København i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse i oktober 2012 med forskere og klinikere – se baggrundspapir med opsummering, og yderligere materiale findes her og her.

http://www.fpks.dk/Arrangementer/Global-trigger
29 MARTS 2020